Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Πάνω από 280.000 ακίνητα θα κινδυνεύσουν με πλειστηριασμό. Τι λέει ο Παραδιάς γι΄αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν!

Πάνω από 280.000 ακίνητα θα κινδυνεύσουν με πλειστηριασμό. Τι λέει ο Παραδιάς γι΄αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν!
Λήγει η προστασία τωνακινήτων στο τέλος του 2013 από την διαδικασία τωνπλειστηριασμών με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα αλλά και των ακινήτων πρώτης κατοικίας, ανεξαρτήτως ποσού. Αυτό το καθεστώς προστασίας υπήρχε από το 2008 αλλά η κυβέρνηση δέχεται ισχυρές πιέσεις από την τρόικα για να μην δοθεί νέα παράταση στην απαγόρευση των πλειστηριασμών.
250 τετραγωνικά σε 7 στρέμματα οικόπεδο 40 μέτρα από τη θάλασσα.Καταπληκτική θέα μοναδική τιμή!!!!!!!
www.nonasestate.gr