Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Κατάργηση του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες


Στην κατάργηση του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες προχωρεί η κυβέρνηση υπό την ασφυκτική πίεση της τρόικας.
Αυτό θα γίνει με την επιβολή "αλγοριθμικού φόρου" με βάση επτά αντικειμενικά κριτήρια, όπως η ακίνητη και η κινητή περιουσία.
Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη αυξήσεις στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων.
Το σχέδιο ανατρέπει πλήρως το ισχύον καθεστώς φορολογίας για 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται να εφαρμοστεί το 2012.

Προβλέπει ότι ο προσδιορισμός του εισοδήματος θα γίνεται πλέον με βάση πλέγμα κριτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται ακόμα και η κινητή περιουσία του φορολογούμενου, όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Τα υπόλοιπα συστατικά του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι το είδος, ο χρόνος και ο τόπος άσκησης της δραστηριότητας, η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, η ακίνητη περιουσία και ο τρόπος διαβίωσης, καθώς και το φορολογικό ιστορικό. Στόχος των ρυθμίσεων είναι να εντοπιστούν τα πραγματικά εισοδήματα και να δοθεί τέλος στο φαινόμενο η συντριπτική πλειονότητα να εμφανίζεται στην Εφορία με πενιχρά εισοδήματα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών το πλέγμα των νέων κριτηρίων θα αυξήσει δραστικά το φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έτσι η συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων που με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σήμερα αφορολόγητοι θα πληρώσουν φόρο.
Για παράδειγμα, από την εκμετάλλευση κομμωτηρίου που λειτουργεί σε ξενοδοχείο μπορεί να προσδιοριστεί από την πληρότητα του ξενοδοχείου με μια αναλογική σχέση, ο αριθμός των πελατών του κομμωτηρίου που θα πολλαπλασιάζεται με μια μέση τιμή και έτσι θα προσδιορίζεται ο τζίρος του κομμωτηρίου.
Με τη μεθοδολογία αυτή μπορείς να προσδιορίσεις τα έσοδα ενός σουβλατζίδικου με βάση τις παραγγελίες για πίτες.
Η αρχή του συσχετισμού θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο προσδιορισμούς του φορολογητέου εισοδήματος με βάση την ακίνητη ή κινητή περιουσία του φορολογούμενου.
Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, η καταγραφή των κινητών περιουσιακών στοιχείων θα γίνει με μια ειδική δήλωση που θα κληθούν να συμπληρώσουν όλοι φορολογούμενοι (έντυπο Ε10). Στη δήλωση αυτή θα αναγράφονται καταθέσεις στις τράπεζες, επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές, έσοδα που εισπράχθηκαν από τη ρευστοποίηση επενδύσεων ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και έξοδα διαβίωσης κ.ά.
Τα επτά κριτήρια για τη φορολόγηση
1. Η ακίνητη περιουσία
2. Η κινητή περιουσία (μετοχές, καταθέσεις)
3. Οι μισθολογικές & λειτουργικές δαπάνες
4. Ο κλάδος & το είδος της δραστηριότητας
5. Η περιοχή της επαγγελματικής στέγης
6. Η κατηγορία των βιβλίων
7. Συντελεστής ο τζίρος του κλάδου
Η αρχή για τη διαμόρφωση του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αλλά και του ΦΠΑ θα γίνει με τη συλλογή εμπειρικών και στατιστικών στοιχείων για το μεικτό ποσοστό κέρδους ανάλογα με το είδος των πωλούμενων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από τον κάθε επιτηδευματία. Μάλιστα, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, εντός των επόμενων ημερών θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του μέτρου.
πηγη newsbomb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: