Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Ημιυπαίθριοι χώροι και φορολογία


Τι ισχύει, τι πρέπει να προσέξετε

Ημιυπαίθριοι χώροι και φορολογίαΟδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των «τακτοποιούμενων χώρων» σε ό,τι αφορά τη φορολογία έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Ο φορολογικός σύμβουλος Αντώνης Μουζάκης αναλύει τι ισχύει με τους ημιυπαίθριους χώρους σε ό,τι αφορά τη φορολογία εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών. 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Η επιφάνεια των τακτοποιημένων ημιυπαίθριων χώρων θα συνυπολογίζεται από τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 και εφεξής τόσο στον προσδιορισμό της επιφάνειας των ακινήτων κατά την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων για το τεκμήριο απόκτησης ακινήτου, την ιδιοκατοίκηση, τη δωρεάν παραχώρηση, την εκμίσθωση, την έκπτωση τόκων δανείων κλπ όσο και κατά την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, καθώς και μιας ή περισσότερων δευτερευουσών κατοικιών, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειάς τους (τεκμήρια διαβίωσης).

Επίσης για τους ημιυπαίθριους χώρους που τακτοποιούνται δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος όπως επίσης οι χώροι που αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
-Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι χώροι, που είτε είχε παραλειφθεί εντελώς η αναγραφή τους στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε είχαν ήδη δηλωθεί ως βοηθητικοί χώροι, δεν απαιτείται να δηλωθούν τώρα ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους, επί όσο χρόνο ιδιοκτήτης τους παραμένει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Σε περίπτωση όμως μελλοντικής μεταβίβασης, γονικής παροχής, κληρονομιάς, ή άλλης μεταβολής του εμπραγμάτου δικαιώματος επί του τακτοποιημένου ακινήτου, τότε το ακίνητο αυτό θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί και θα δηλωθεί στο ΦΑΠ, με τη νέα του μορφή και εμβαδόν, από τον αγοραστή. 

-Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων όσον αφορά το Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους. Αν δεν είχαν συμπεριληφθεί στο παρελθόν (π.χ. νέο διαμέρισμα στην ανοικτή πιλωτή, σοφίτα), θα πρέπει να προστεθούν στο Ε9 των φορολογουμένων στο οικείο έτος μετά την τακτοποίηση. Ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας σφραγίδας της αρμόδιας πολεοδομίας. 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Για τους ημιυπαίθρους χώρους οφείλεται Φ.Μ.Α. μόνον για μελλοντικές αγοραπωλησίες, με βάση την αντικειμενική αξία ανάλογα με τη νέα χρήση (π.χ. μετατροπή υπογείου σε κατάστημα, αποθήκης σε κατοικία κλπ) κάθε πωλούμενου ακινήτου και όχι για παρελθούσες μεταβιβάσεις. Τυχόν ΦΜΑ που καταβλήθηκε για την αξία χώρων που είχαν ήδη ρυθμισθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 3843/2010 την ημέρα της αγοράς (σύνταξης μεταβιβαστικού συμβολαίου) για ακίνητα που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της απαλλαγής α΄ κατοικίας (π.χ. Φ.Μ.Α. για ημιυπαίθριο ήδη τακτοποιημένο, ο οποίος πριν δεν απαλλασσόταν), μπορεί να αναζητηθεί από τον φορολογούμενο εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του. 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Εφαρμόζονται όσα εφαρμόζονται και στο Φ.Μ.Α.

Του Αντώνη Μουζάκη, Μέλους του Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ε, Φορολογικού Σύμβουλου του Ε.Ε.Π, Φορολογικού Σύμβουλου της Ε.Σ.Ε.Ε.
πηγη newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: