Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Αυτή είναι η λυπητερή του εφαρμοστικού νόμου


Δείτε τι περιμένει την... τσέπη μας

Εντάξει, ο περιβόητος εφαρμοστικός νόμος ψηφίστηκε, κάνοντας τους δανειστές μας να ξεφυσούν από ανακούφιση. Οι έλληνες φορολογούμενοι, όμως, αναστενάζουν λόγω των χρημάτων που καλούνται να πληρώσουν από τα μέτρα, που είναι ήδη νόμος του κράτους. 

Το newsbeast.gr, σε συνεργασία με το φοροτεχνικό Αντώνη Μουζάκη, σας παρουσιάζει σήμερα όλα τα εισπρακτικά μέτρα, μαζί και το τι ίσχυε από τον περυσινό νόμο (3842/2010), για να καταλάβετε τι άλλαξε και πόσο επώδυνες είναι οι νέες ρυθμίσεις.

• Αλλάζει ο τρόπος έκπτωσης:
α) των ιατρικών εξόδων,
β) των τόκων από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που καταβάλλονται από την 1.1.2011 και μετά ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης του δανείου,
γ) των ασφαλιστικών εισφορών και αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, θα εκπίπτει το 20% των δαπανών αυτών από το φόρο που μεταφράζεται σε φορολογική επιβάρυνση και
δ) καταργείται η έκπτωση από το εισόδημα ποσοστού 20% της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους..
• Σε περίπτωση που το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει το εν λόγω ποσό, η έκπτωση μειώνεται από 20% σε 10%.
• Εφαρμόζεται νέα φορολογική με μείωση του αφορολογήτου ορίου από τις 12.000,00 στις 8.000,00 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτούν φέτος όλοι οι φορολογούμενοι εκτός από τους νέους ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (νέα)


κλιμάκιο εισοδήματος €
φορολογικός συντελεστής %
φόρος κλιμακίου €
ΣΥΝΟΛΟ


εισοδήματος €
φόρου €


8.000,00
0%
0,00
8.000,00
0,00


4.000,00
10%
400,00
12.000,00
400,00

3,33%
4.000,00
18%
720,00
16.000,00
1.120,00

7,00%
6.000,00
24%
1.440,00
22.000,00
2.560,00

11,64%
4.000,00
26%
1.040,00
26.000,00
3.600,00

13,85%
6.000,00
32%
1.920,00
32.000,00
5.520,00

17,25%
8.000,00
36%
2.880,00
40.000,00
8.400,00

21,00%
20.000,00
38%
7.600,00
60.000,00
16.000,00

26,67%
40.000,00
40%
16.000,00
100.000,00
32.000,00

32,00%
άνω 100.000,00
45%

• Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (δηλ. τα 8.000,00 ή τα 12.000,00ευρώ) αυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 4.000,00 ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 12.500,00 ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά 2.500 ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.
• Οι αποδείξεις που απαιτείται να προσκομισθούν για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου ορίζονται στο 25% του ατομικού εισοδήματος και για ποσό μέχρι 60.000,00 ευρώ (δηλ. ανώτατο ποσό αποδείξεων 15.000,00 ευρώ). Στην περίπτωση που προσκομίζονται λιγότερες αποδείξεις, επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος 10%, καταργούμενης της ωφέλειας που υπήρχε όταν προσκομίζονταν περισσότερες από τις αναγκαίες αποδείξεις. 
• Όλα τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται για δαπάνες και εισοδήματα που πραγματοποιούνται από 1.1.2011 και μετά.

Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης και Αναστολή Πόθεν Έσχες
(άρθρο 28)

• Αυξάνονται οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τα τεκμήρια διαβίωσης, δηλαδή, Ακίνητα, σκάφη, Πισίνες κλπ)

• Ετήσια αντικειμενική δαπάνη ακινήτων

εφαρμοστικός νόμος
Επιφάνεια
(τ.μ.)
 Κύριος
χώρος

τιμή ζώνης
έως 2.799
τιμή ζώνης
από 2.800
έως 4.999, προσαύξηση
40%
τιμή ζώνης
από 5.000
και άνω,
Προσαύξηση
70%
80
40,00
56,00
68,00
81-120
65,00
91,00
110,50
121-200
110,00
154,00
187,00
201-300
200,00
280,00
340,00
>300
400,00
560,00
680,00
Βοηθ. Χώροι
40,00
ν. 3842/2010
Επιφάνεια
(τ.μ.)
κύριος
χώρος
Τιμή
ζώνης
Έως
2.799
τιμή ζώνης
από 2.800
έως 4.999, προσαύξηση
40%
τιμή ζώνης
από 5.000
και άνω,
Προσαύξηση
70%
80
30,00
42,00
51,00
81-120
50,00
70,00
85,00
121-200
80,00
112,00
136,00
201-300
150,00
210,00
255,00
>300
300,00
420,00
510,00
Βοηθ. Χώροι
30,00

• Ετήσια αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων

εφαρμοστικός νόμος

ν. 3842/2010
Κυβικά
εκατοστά
Ετήσια
αντικειμενική
δαπάνη σε €

Κυβικά
εκατοστά
Ετήσια
αντικειμενική
δαπάνη σε €
μέχρι 1.200
4.000

μέχρι 1.200
3.000
από 1.201 - 2.000
από 4.000 - 8.800

από 1.201 - 2.000
από 3.000 - 5.400
από 2.001 - 3.000
από 8.800 - 17.800

από 2.001 - 3.000
από 5.900 - 10.400
από 3.001 και άνω
από 11.100 και άνω

από 3.001 και άνω
από 17.800 και άνω

• Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σκαφών ανοιχτού τύπου

εφαρμοστικός νόμος

ν. 3842/2010
μέτρα
ετήσια αντικειμενική
δαπάνη σε €

μέτρα
ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε €
μέχρι 5 μ.
4.000

μέχρι 5 μ.
3.000
> 5 μ.
+ 2.000 ανά επιπλέον μέτρο

> 5 μ.
4.000

• Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σκαφών με χώρο ενδιαίτησης 

εφαρμοστικός νόμος

ν. 3842/2010
μέτρα
ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε €

μέτρα
ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε €
μέχρι 7 μ.
12.000

μέχρι 7 μ.
8.000
από 7 μ. - 10 μ.
+ 3.000 ανά επιπλέον μέτρο

από 7 μ. - 10 μ.
+ 2.000 ανά επιπλέον μέτρο
από 10 μ. - 12 μ.
+ 7.500 ανά επιπλέον μέτρο

από 10 μ. - 12 μ.
+ 5.000 ανά επιπλέον μέτρο
από 12 μ. - 15 μ.
+ 15.000 ανά επιπλέον μέτρο

από 12 μ. - 15 μ.
+ 10.000 ανά επιπλέον μέτρο
από 15 μ. - 18 μ.
+ 22.500 ανά επιπλέον μέτρο

από 15 μ. - 18 μ.
+ 15.000 ανά επιπλέον μέτρο
από 18 μ. - 22 μ.
+ 30.000 ανά επιπλέον μέτρο

από 18 μ. - 22 μ.
+ 20.000 ανά επιπλέον μέτρο
> 22 μ.
+ 50.000 ανά επιπλέον μέτρο

> 22 μ.
+ 35.000 ανά επιπλέον μέτρο

• Ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας)

εφαρμοστικός νόμος

ν. 3842/2010
μέτρα
ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εξωτερικής πισίνας σε €
ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εσωτερικής πισίνας σε €

μέτρα
ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εξωτερικής πισίνας σε €
ετήσια αντικειμενική δαπάνη - εσωτερικής πισίνας σε €
μέχρι 60 μ.
160 ανά τ.μ.
320 ανά τ.μ.

μέχρι 60 μ.
100 ανά τ.μ.
200 ανά τ.μ.
> 60 μ.
320 ανά τ.μ.
640 ανά τ.μ.

> 60 μ.
200 ανά τ.μ.
400 ανά τ.μ.
• Προβλέπεται η αναστολή του πόθεν έσχες μέχρι την 31.12.2013, ούτως ώστε η απόκτηση (αγορά ή χρονομεριστική χρηματοδοτική μίσθωση) ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης να μην αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη για τον φορολογούμενο.

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
(άρθρο 29)

• Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για εισοδήματα άνω των 12.000,00 ευρώ με συντελεστές φορολογίας από 1% έως 4%, επί του ετήσιου συνολικού καθαρού ατομικού εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου. 

Εισόδημα
Συντελεστής
Από
Έως
0
12.000
0%
12.001
20.000
1%
20.001
50.000
2%
50.001
100.000
3%
100.001
και πάνω
4%

• Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο καθαρό εισόδημα Υπουργών, Βουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων κ.λπ. με συντελεστή 5%. 

Έκτακτη Εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
(άρθρο 30)

• Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.929 κ.ε., σε σκάφη αναψυχής Ι.Χ., δεξαμενές κολύμβησης, αεροσκάφη κ.λπ. με συντελεστή 5%. Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας καθώς τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα. 

Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος
(άρθρο 31)

• Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400,00 ή 500,00 ευρώ ανάλογα την περιοχή.

Τέλος Επιτηδεύματος
1
έδρα σε τουριστικό τόπο ή σε πόλη με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
400,00 €
2
έδρα σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους –
ο Νομός Αττικής λογίζεται ως μία πόλη όπως και η Θεσσαλονίκη
500,00 €
3
υποκαταστήματα
300,00 €
4
ειδικά για το ο.ε. 2011 το τέλος επιτηδεύματος για τις κατηγορίες 1 και 2 ορίζεται σε
300,00 €

• Εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα 5 έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών
(άρθρο 32)

• Επιτρέπεται στο Υπουργείο Οικονομικών και στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές, να έχουν όλα τα στοιχεία για τις τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα, επιταγές, κάρτες κ.λπ., έτσι ώστε να είναι εφικτές οι κάθε είδους διασταυρώσεις και να συλλαμβάνεται όλη η φορολογητέα ύλη, χωρίς ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), Δωρεών και Γονικών Παροχών 
(άρθρο 33)

• Επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ με πρώτο φορολογικό συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ 2 τοις χιλίοις.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Α.Π.
ΕΤΟΥΣ 2011
κλιμάκιο ακίνητης περιουσίας €
φορολογικός συντελεστής %
φόρος κλιμακίου €
ΣΥΝΟΛΟ
ακίνητης περιουσίας €
φόρου €
200.000,00
0%
0,00
200.000,00
0,00
300.000,00
0,2%
600,00
500.000,00
600,00
100.000,00
0,3%
300,00
600.000,00
900,00
100.000,00
0,6%
600,00
700.000,00
1.500,00
100.000,00
0,9%
900,00
800.000,00
2.400,00
Υπερβάλλον
1,0%

Ισχύς από 1.1.2011

• Δεν θεωρούνται δωρεές ή γονικές παροχές, για την επιβολή φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στο πόθεν έσχες, μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρείται από αυτές.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
(άρθρο 34)

• Αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του Φ.Π.Α. (από 13% σε 23%) στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης από την 1.9.2011.

Τέλη Κυκλοφορίας
(άρθρο 35)

• Αύξηση των τελών κυκλοφορίας περίπου 10%
Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:

Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα
(κυβ. εκατ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)

Α’
Έως
300
22
Β’
301 -
785
55
Γ’
786 -
1.071
120
Δ’
1.072 -
1.357
135
Ε’
1.358 -
1.548
240
ΣΤ’
1.549 -
1.738
265
Ζ’
1.739 -
1.928
300
Η’
1.929 -
2.357
660
Θ’
2.358 -
3.000
880
Ι’
3.001 -
4.000
1.100
Κ’
4.001
και άνω
1.320

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
EKΠΟΜΠΩΝ CO(σε ευρώ)

0 - 100
0,00
101 - 120
0,90
121 - 140
1,10
141 - 160
1,70
161 - 180
2,25
181 - 200
2,55
201 - 250
2,80
Άνω των 251
3,40
πηγη newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: