Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ήχοι απο το διάστημα

ASA Space Sounds – Information about the recordings and sample sounds of the planets, moons and rings of planets in our Solar System. These sounds are studied by doctors and scientists to this day, and are said to have a profound effect on the subconscious mind. For live 24hr sound from space, see: http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.radio-astronomy.net%2F&session_token=zgvLpkKRGI5ieVwBO22nLcdb_vV8MTI5MzM4Mjc1Ng%3D%3D

Η  μουσική της ουράνιας σφαίρας του Ουρανού

Η  μουσική της ουράνιας σφαίρας της Γης!


Πηγή : http://eleysis69.wordpress.com/;
Περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδω καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΝΑSA

Δεν υπάρχουν σχόλια: