Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη µας

Βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη µας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Επαχθής θα είναι ο λογαριασµός των µέτρων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούµενοι, µε την έκτακτη εισφορά να πρωταγωνιστεί, αλλά και νέες επιβαρύνσεις να προστίθενται
Σύµφωνα µε όσααποκάλυψε χθες ο υπουργός Οικονοµικών ΓιώργοςΠαπακωνσταντίνου, ηέκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα κυµαίνεται µεταξύ 1% και 3-4% επί του εισοδήµατος των φορολογουµένωνκαι θα εφαρµοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, δηλαδή ώς το 2015. Θα αρχίσει απόφέτος µε βάση τα εισοδήµατα του 2010. ∆εν ξεκαθάρισε ποιο θα είναι το όριο εισοδήµατος πάνω από το οποίο θα επιβάλλεται. Πάντως,είπε ότι θα ληφθεί µέριµνα για να µην επιβαρυνθούν άνεργοι και συνταξιούχοι.

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, ο ίδιος ανέφερε πως εξετάζεται να επιβληθεί ένα τέλος της τάξης του 0,1-0,2% επί της αντικειµενικής αξίας τους, µέσω κάποιου λογαριασµού κοινής ωφέλειας, γιαακίνητα αξίας πάνω από κάποιο όριο, ενδεχοµένως 100.000

ευρώ. Ετσι,ένας ιδιοκτήτης ακινήτου100.000

ευρώ θα πληρώνει 100ευρώ τον χρόνο. Εναλλακτικά,θα υπάρξει µείωση του αφορολόγητου ορίουγια την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας (σήµερα είναι 400.00

0 ευρώ). ∆εν αποκλείεται να γίνεισυνδυασµός και των δύο.

Ακόµη, επιβάρυνση για τους φορολογουµένους θα προκύψει από την κατάργησητων φοροαπαλλαγών που εφαρµόζονται σήµερα ή από τη χορήγησήτους µε εισοδηµατικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Επίσης, σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο καιτις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών:

n Θα αυξηθούν φέτος κατά 10% τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

n Θα αυξηθούν τατεκµήριαδιαβίωσης.

n Θα καθιερωθούν τεκµήρια επιτηδεύµατος για τουςελεύθερους επαγγελµατίες.

n Παραµένει ανοιχτό το ενδεχόµενο να εξισωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης, και απλώς εξετάζονταιεναλλακτικοίτρόποι για να µην υπάρχει απώλεια εισοδήµατος για ταχαµηλά εισοδήµατα και για τις περιοχές µε ειδικές καιρικές συνθήκες.

n Θα επιβληθεί ένα τέλος στις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, πιθανώς και στις συναλλαγέςµε πιστωτικές κάρτες.

n Παραµένει ανοιχτό το ενδεχόµενο να επιβληθεί φόρος επί των αναψυκτικών.

n Παραµένει ανοιχτή η προοπτική επιβολής φόρου στο φυσικό αέριο. n Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε πισίνες, αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, ακίνητα µεγάλης αξίας και σκάφη.

n Καθιερώνεται εισφοράυπέρ ανέργωνγια τους δηµοσίους υπαλλήλους, ύψους 3%, ενώ η υφιστάµενη σχετική εισφορά στον ιδιωτικό τοµέα θα αυξηθεί ελαφρώς, όπως είπε ο υπουργός. Κι αυτό γιατί φέτος ο ΟΑΕ∆επιβαρύνθηκε µε επιπλέον 700 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης των ανέργων.

Ολα αυτάτα µέτραθα εξειδικευθούν στον εφαρµοστικό νόµο του
Το υπουργείο Οικονοµικών βάζει στο στόχαστρο τα κεφάλαια που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Το πλαίσιο για τον επαναπατρισµό τους θα αναµορφωθεί
Μεσοπρόθεσµου, οοποίος θα κατατεθεί τη µεθεπόµενη εβδοµάδα. Αλλος φορολογικός νόµος, εξάλλου, θα κατατεθεί τον Σεπτέµβριο, ο οποίος θα προβλέπει µείωση του αριθµού και τουύψους των φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ και µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονοµικών βάζει στο στόχαστρο τα κεφάλαια που έχουν φύγει στοεξωτερικό. Οπως είπε οΓιώργος Παπακωνσταντίνου, θα αναµορφωθεί το πλαίσιο για τον επαναπατρισµό τους, µε στόχο να δοθούν κίνητρα σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Για όσους δεν επαναπατρίσουν τα κεφάλαιαπου έχουν βγάλει στο εξωτερικό,ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είπε ότι θα εφαρµοσθεί πόθεν έσχες, τηρουµένης, βεβαίως, της κοινοτικής νοµοθεσίας. «∆εν είναι στοαπυρόβλητοόσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όσοι έχουνβγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό», είπε.

Εξάλλου,πρόσθεσεότι η κυβέρνηση έχειαρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τιςελβετικές αρχές για τα χρήµατα τωνΕλλήνων στηνΕλβετία, όπως έχουν κάνει ηΓερµανία και η Βρετανία.

Επίσης, το υπουργείο θα προχωρήσει σε άρση του τραπεζικού απορρήτου για πρόσωπα που άσκησαν δηµόσια εξουσία.

Στα θετικά του Μεσοπρόθεσµου είναι η αναστολή για φέτος της αύξησης των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων και η επέκταση της απαλλαγής του πόθεν έσχες για ακίνητα και πέραν της πρώτης κατοικίας.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ. Ο Γιώργος Πακωνσταντίνου µίλησεσε δραµατικούς τόνους για το διακύβευµα τουΜεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, λέγοντας ότι η ψήφισή του είναι προϋπόθεση για την έγκρισηπρογράµµατος περαιτέρω χρηµατοδότησηςτων δανειακών αναγκών της χώρας απότην τρόικα, µετάτο 2012. Κάτι που µε τη σειρά του είναι προϋπόθεση για να εκταµιευθεί και η επόµενη δόση του δανείου. «Εχουµε να επιλέξουµε µεταξύ του δύσκολου δρόµου και της καταστροφής», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχειεπιλέξει το πρώτο.


Με το πιστόλι στον κρόταφο

ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι η υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, όπως περιγράφεται, ανά τρίµηνο, είναι προϋπόθεση για την εκταµίευση της επόµενης δόσης του δανείου κάθε φορά. Αυτό σηµαίνει ότι τα χέρια της κυβέρνησης είναι δεµένα, µε µικρά περιθώρια ευελιξίας, όπως εξήγησε ο υπουργός. Πάντως, ο ίδιος εκτίµησε ότι «οι χρόνοι είναι µεν δύσκολοι αλλά ρεαλιστικοί», καθώς τον Ιούνιο θα προσληφθούν σύµβουλοι για όλες σχεδόν τις αποκρατικοποιήσεις, ενώ θα βοηθήσει καθοριστικά και το νέο ταµείο που δηµιουργείται
Νέα περίοδος προσαρµογής

ΤΡΙΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ προσαρµογής δίνει το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα στους δηµοσίους υπαλλήλους µέχρις ότου εφαρµοσθούν πλήρως οι κανόνες του ενιαίου µισθολογίου. Οι κανόνες αυτοί θα εφαρµοσθούν, βεβαίως, αµέσως στους νεοπροσλαµβανοµένους, όπως είπε χθες ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Τοενιαίο µισθολόγιοθα καθιερωθεί µεειδικό νόµο, ο οποίοςυπολογίζεται ότιθα ψηφισθεί στις αρχές Ιουλίου. Πιθανόταταθα τεθεί σεεφαρµογή από τονΣεπτέµβριο. Ο λογαριασµός που θα πληρώσουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των ∆ΕΚΟ, πάντως, δεν περιορίζεται στις περικοπές επιδοµάτων που θα προέλθουν από το ενιαίο µισθολόγιο. Για κάποιουςαφορά τις ίδιες τις θέσεις εργασίαςτους. Ο υπουργός Οικονοµικών είπε χθεςότι για τουςεργαζοµένους στους δηµόσιους φορείς πουθα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν προβλέπεται επαναξιολόγηση µέσω ΑΣΕΠ, εργασιακή εφεδρείαή «αποµακρύνσεις», όπωςανέφερε χαρακτηριστικά, δηλαδή απολύσεις. «Εισάγουµε τον θεσµό της εργασιακής εφεδρείας», ανέφερε. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα συρρίκνωσης, εξάλλου, επικαλέσθηκε την ΕΡΤ. Σε ό,τι αφορά τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων είπε ότι στην περίοδο ώς το 2015 θα µειωθείκατά 150.000, δηλαδή κατά 20%,ενώ αν συνυπολογισθεί και η µείωση του 2010, θα φτάσει στο πρωτοφανές ποσοστό του 25%.
πηγη.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: